75 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1.İşbu Üyelik Sözleşmesi Esentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:12/12 Anamur/Mersin adresinde faaliyet gösteren GÜNCE KİTABEVİ MİMARLIK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle Günce olarak anılacaktır) ile www.guncekitabevi.com veya mobil uygulama veya Günce’ye ait diğer platformlarda üyelik için Günce tarafından belirlenen gerekli bilgilerini vererek işbu sözleşmeyi onaylayan(bundan sonra üye olarak anılacaktır) arasında, www.guncekitabevi.com web sitesinin ve Günce’ye ait mobil uygulamaların ve diğer platformların kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek hazırlamıştır.

2. Günce, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.
3. Oluşturulan üyelik kişiseldir, bir başkasına devredilemez ya da satılamaz.      
4. Üye kendisinin belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Günce üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Günce, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. Günce, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-posta adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
5. Üye, Günce'ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Günce kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
6. Günce, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Kişisel bilgiler ifşa edilmez. Günce, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında ziyaretçilerin hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
7. Ad, soyad, e-posta, telefon, adres gibi kişisel bilgileri içermeyen bu istatistiksel bilgiler Günce müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Günce iş ortakları ile yine www.guncekitabevi.com üzerinde kullanılmak üzere paylaşılabilmektedir.
8. Üye, Günce’ye üye olurken vermiş olduğu eksik ve hatalı bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Günce tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
9. Üye, tüm hakları Günce'ye ait olan ve Günce üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
10. Günce herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Günce'nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Günce üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
11. Günce kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
12. Günce kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
13. Günce satışları stokları ile sınırlıdır. Günce stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
14. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Günce stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
15. Üye, Diğer üyenin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri izinsiz kullanılamaz.
16. Üyenin Günce’de ürettiği ve/veya yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri, Günce sosyal medya hesaplarında veya kendisine ait diğer platformlarda üyeden izin almaksızın kullanabilir.
17. Üyenin Günce platformlarında sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Günce tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Günce'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Günce'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla Günce hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
15. Günce, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Günce sorumlu değildir.
16. Günce ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Günce üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
17. Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Günce defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Günce kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
13. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mersin Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
14. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
15. Günce dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
 
Yükleniyor...